Phone: 22 870 43 01 E-mail: rpp@rogerpreston.pl

Kariera

Roger Preston Polska zawsze poszukuje możliwości nawiązania relacji z utalentowanymi osobami poszukującymi możliwości rozwoju w zakresie , które chciałyby stając się częścią naszego zespołu poszerzyć, wzmocnić i uzupełnić jego kompetencje, pracując z sukcesem nad powierzanymi nam projektami.

Naszą polityką jest aby zapewnić równe i sprawiedliwe warunki pracy dla wszystkich osób niezależnie od: wieku, koloru skóry, narodowości, obywatelstwa, religii, stanu cywilnego, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, czy też na podstawie osobistego faworyzowania lub innych czynników niż zasługi. Zatrudniamy i promujemy osoby wyłącznie na podstawie kwalifikacji danej osoby.