Kontakt

Roger Preston Polska Sp. z o.o. wpisany do XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000110739, posługujący się numerem NIP 527-020-73-86

Dane kontaktowe:

ROGER PRESTON POLSKA SP. Z O.O.
ul. Stanisława Augusta 73
03-846 Warszawa

Tel. 22 870 43 01
Faks 22 870 43 06
E-mail: rpp@rogerpreston.pl