Movement City Center
Centrum Handlowe w Lublinie

Architekt:

APA Kuryłowicz & Associates

Inwestor:

Movement Poland S.A.

Całkowita powierzchnia:

29 000 m2

Zaprojektowane instalacje:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wentylacji pożarowej
  • Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
  • Instalacja wodociągowa ppoż.
  • Instalacja tryskaczowa
  • Instalacja grzewcza i chłodnicza
  • Instalacja gazowa
  • Instalacja elektroenergetyczna
  • Instalacja niskoprądowa
  • Instalacja teletechniczna