Hotel w Osiecku

Architekt:

Archhouse Biuro Projektowe Sp. z o.o.

Inwestor:

Natura Centrum Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa:

4 903 m2

Zaprojektowane instalacje:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wentylacji pożarowej
  • Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
  • Instalacja wodociągowa ppoż.
  • Instalacja elektroenergetyczna

Dzięki współpracy z firmami iNergy i Rehact AB obiekt został zaprojektowany z wykorzystaniem innowacyjnej technologii RES.