Orion, Neptun, Saturn i Syriusz
Budynki biurowe w Warszawie

Architekt:

JEMS Architekci Sp. z o.o.

Inwestor:

Globe Trade Center S.A.

Powierzchnia biurowa wszystkich budynków:

54 400 m2

Zaprojektowane instalacje:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wentylacji pożarowej
  • Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
  • Instalacja wodociągowa ppoż.
  • Instalacja tryskaczowa
  • Instalacja elektroenergetyczna
  • Sieci zewnętrzne wraz z przyłączami i przekładkami