Novotel
Hotel w Warszawie

Architekt:

Dom Architektury

Inwestor:

Orbis S.A.

Liczba pokoi hotelowych:

281

Zaprojektowane instalacje:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wentylacji pożarowej
  • Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
  • Instalacja wodociągowa ppoż.
  • Instalacja grzewcza i chłodnicza
  • Instalacja elektroenergetyczna
  • BMS