Polskie Radio
Oddział Polskiego Radia w Warszawie

Architekt:

ArchiCo Projekt

Inwestor:

Polskie Radio

Zaprojektowane instalacje:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wentylacji pożarowej
  • Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
  • Instalacja wodociągowa ppoż.
  • Instalacja grzania i chłodu
  • Instalacja elektroenergetyczna