Hotel Ibis
w Warszawie

Architekt:

A.R.T. Group Sp. z o.o.

Inwestor:

Hotel Muranowska Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa:

13 072 m2

Zaprojektowane instalacje:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wentylacji pożarowej
  • Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
  • Instalacja wodociągowa ppoż.
  • Instalacja tryskaczowa
  • Instalacja grzewcza i chłodnicza
  • Instalacja elektroenergetyczna
  • Instalacja niskoprądowa