Placówki HSBC
Placówki banku w Polsce

Architekt:

AukettFitzroyRobinson

Inwestor:

HSBC Polska

Ilość oddziałów:

7

Zaprojektowane instalacje:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
  • Instalacja wodociągowa ppoż.
  • Instalacja grzewcza i chłodnicza
  • Instalacja elektroenergetyczna
  • Instalacja niskoprądowa